Visie

Nederland wil mondiaal koploper zijn in duurzame voedselproductie, hiertoe worden onder andere hightech, lichtarme productiemethoden van groenten (bijv. in parkeergarages onder supermarkten) met kracht gepromoot en gesubsidieerd door de overheid. Maar wat betekent dit voor de voedingskwaliteit?

De gangbare visie op voedingskwaliteit is gebaseerd op inhoudsstoffen; hoe meer (vermeende) gezondheidsbevorderende en hoe minder gezondheidsbelastende inhoudsstoffen, hoe beter de kwaliteit.

Onze visie op kwaliteit gaat echter een stuk verder. Voeding is veel meer dan een verzameling van goede en slechte inhoudsstoffen, dit zou levende organismen namelijk reduceren tot chemische en fysische verschijnselen waardoor aspecten buiten beschouwing worden gelaten die onlosmakelijk verbonden zijn met levende organismen zoals de levensprocessen groei, rijping en veroudering en de mate van zelforganisatie. Deze aspecten, en hoe deze op elkaar ingrijpen, willen wij aanschouwelijk maken.

©Crystal-lab, Ottersum, 2018 - Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Design: Bureau Bex